Undercover in Nederland

Seizoen 18, aflevering 5
22 augustus 2021
In deze uitzending aandacht voor de lustkapper en schimmige praktijken in de kunsthandel. Hieronder de extra reactie van de kunsthandelaar: "De kunsthandelaar stelt nauwelijks wederhoor te hebben gekregen en acht de voorgestelde gang van zaken volstrekt eenzijdig. Het schilderij was de kunsthandel al langer bekend en kwam ter openbare veiling. De klant vroeg om taxatie maar stuurde al gelijk aan op een 'onbetaald koopadvies'. Zo'n verzoek aan een gespecialiseerde kunstexpert die zelf aankoopt, vindt de kunsthandelaar ongerijmd. Niet mogen (tegen)bieden is bovendien strijdig met het mededingingsrecht. De koop door de kunsthandelaar is rechtsgeldig zoals bepaald door de kortgedingrechter. De wederpartijen (niet: programmamakers) handelen z.i. te kwader trouw door: misbruik taxatie, (uitlokking) contractbreuk, valse aangifte en aanzetten tot overvaljournalistiek. Deze handelwijze botst volgens de kunsthandelaar met fatsoen en wordt met rechtsmaatregelen afgedaan." Zie www.janaltink.nl
KIJK
© 2024 Talpa Network B.V. Alle rechten voorbehouden.